Ponownie zapraszamy dostawców żywności do składania ofert na dostawę żywności do stołówki DWD dla zadania nr 2 – pieczywo oraz zadania nr 7 – dostawa wody wraz z dzierżawą dystrybutorów. Dokumenty przetargowe dostępne są na pod adresem:

https://bip.malopolska.pl/dwdwjtuchowskiej,a,1401507,dostawa-zywnosci-do-stolowki-domu-wczasow-dzieciecych-w-jodlowce-tuchowskiej-w-podziale-na-zadania-l.html

Termin składania ofert: 10.01.2017 godz. 11.45.