Cennik

Cena za osobodzień (opłata za jeden dzień pobytu w jednostce)

Rodzaj usługiWychowankowieNauczyciele
(czynny nauczyciel realizujący swoje pensum w jednostce)
Wychowawcy, instruktorzy, trenerzy
(wychowawcy przyjeżdżający z dziećmi)
Inne osoby
(rodzice, kierowcy, osoby prywatne, itp.)
Turnusy śródroczne34,00 zł
(zwolnione z VAT)
12,00 zł
(zwolnione z VAT)
---70,00 zł
(w tym 5,18 zł VAT)
Turnusy rekreacyjno- wypoczynkowe36,72 zł
(w tym 2,72 zł VAT)
---12,96 zł
(w tym 0,96 zł VAT)
70,00 zł
(w tym 5,18 zł VAT)
Noclegi---------40,00 zł
( w tym 2,96 zł VAT)
Wyżywienie całodzienne---------30,00 zł
(w tym 2,22 zł VAT)
*w roku kalendarzowym cennik może ulec niewielkiej zmianie

Oferujemy :
Turnusy śródroczne ( odbywające się w trakcie trwania nauki szkolnej, zgodnie z kalendarzem szkolnym ) zielone/białe szkoły, maratony przed maturą i egzaminami , turnusy profilaktyczno-wychowawcze, turnusy tematyczne .
Turnusy rekreacyjno-wypoczynkowe (odbywające się poza okresem nauki szkolnej, zgodnie z kalendarzem szkolnym ) kolonie, zimowiska , obozy sportowe.

 

Zapraszamy do Jodłówki Tuchowskiej