Cennik

Cena za osobodzień (opłata za jeden dzień pobytu w jednostce)

Edytuj
Rodzaj usługi Wychowankowie Nauczyciele
(czynny nauczyciel realizujący swoje pensum w jednostce)
Wychowawcy, instruktorzy, trenerzy
(wychowawcy przyjeżdżający z dziećmi)
Inne osoby
(rodzice, kierowcy, osoby prywatne, itp.)

Turnusy śródroczne niesubwencjonowane

93,00 zł

20,00 zł

70,00 zł

Turnusy rekreacyjno- wypoczynkowe (wakacje, ferie zimowe)

93,00 zł

20,00 zł

70,00 zł

Noclegi 40,00 zł
Wyżywienie całodzienne 30,00 zł

*w roku kalendarzowym cennik może ulec niewielkiej zmianie

Oferujemy :
Turnusy śródroczne ( odbywające się w trakcie trwania nauki szkolnej, zgodnie z kalendarzem szkolnym ) zielone/białe szkoły, maratony przed maturą i egzaminami , turnusy profilaktyczno-wychowawcze, turnusy tematyczne .
Turnusy rekreacyjno-wypoczynkowe (odbywające się poza okresem nauki szkolnej, zgodnie z kalendarzem szkolnym ) kolonie, zimowiska, obozy sportowe.

 

Zapraszamy do Jodłówki Tuchowskiej