W programie proponuje się zastąpienie systemu klasowo–lekcyjnego aktywnymi formami, takimi jak: wycieczki, konkursy, gry i zabawy, warsztaty, dostosowanymi do poziomu rozwoju psychofizycznego dzieci i młodzieży.

Oferujemy :
Turnusy śródroczne ( odbywające się w trakcie trwania nauki szkolnej, zgodnie z kalendarzem szkolnym ) zielone/białe szkoły, maratony przed maturą i egzaminami , turnusy profilaktyczno-wychowawcze, turnusy tematyczne .
Turnusy rekreacyjno-wypoczynkowe (odbywające się poza okresem nauki szkolnej, zgodnie z kalendarzem szkolnym ) kolonie, zimowiska, obozy sportowe.

Poniżej przedstawiamy kilka przykładowych zagadnień:

Edukacja regionalna i krajoznawcza:

 • „Dzień regionalny” – zwiedzanie miejscowej izby muzealnej (za dodatkową odpłatą), pokaz strojów ludowych Pogórzan, nauka tańców regionalnych, degustacja swojskich potraw, zapoznanie z pogórzańskimi tradycjami,
 • piesza wycieczka na górę Brzanka. Partyzanci na Ratówkach w czasie II wojny światowej,
 • piesza wycieczka do kapliczki słupowej z XVI w. Legendy związane z Jodłówką Tuchowską.

Edukacja artystyczna:

 • „Ja potrafię” – warsztaty plastyczne,
 • w świecie LEGO – kreatywna zabawa,
 • warsztaty wikliniarskie w gospodarstwie „Pod Skałą”- zagroda edukacyjna (za dodatkową opłatą),
 • wizytówka na drzwi pokoi, karykatury kadry, rysunek chodnikowy, pejzaż okolicy, okolicznościowe prace plastyczne,
 • decoupage,
 • zabawy muzyczno – ruchowe,
 • przygotowanie repertuaru do ogniska, obrazowe przedstawienie muzyki.

Zajęcia rekreacyjno–sportowe:

 • ćwiczenia ogólnorozwojowe na siłowni,
 • atletyka terenowa,
 • rajdy rowerowe,
 • nordic walking w terenie,
 • olimpiada sportowa,
 • zajęcia cyrkowe,
 • krótkie układy choreograficzne,
 • cheerleaderką być – przygoda z pomponami,
 • zespołowe gry sportowe, gry i zabawy ruchowe w Sali gier.

Zajęcia psychoedukacyjne (z psychologiem):

 • poznajemy się lepiej – warsztaty integracyjne,
 • w zespole raźniej,
 • wokół agresji – nasze emocje, agresja w nas i wokół nas,
 • zabawy relaksacyjne.

Edukacja ekologiczna:

 • Park Krajobrazowy Pasma Brzanki. Porosty wskaźnikiem czystości powietrza. Rozpoznajemy typowe gatunki drzew,
 • osobliwości przyrodnicze występujące na terenie wsi /pomnik przyrody – drzewo lipa/. Rozpoznajemy rośliny i zwierzęta żyjące na łące,
 • mikroklimat Jodłówki Tuchowskiej,
 • pokaz mody ekologicznej, plakaty ekologiczne, konkurs na leśne trofeum.

Zajęcia kulturalno-rozrywkowe:

 • bal mistrzów sportu,
 • karaoke, dyskoteka, konkurs „Mam talent”,
 • spotkanie z filmem – wieczór filmowy,
 • ognisko z grillowaniem,
 • teleturniej „Kocham Cię Polsko”.