Witaj

na stronie Domu Wczasów Dziecięcych w Jodłówce Tuchowskiej

Nasza misja

Kształcimy i wychowujemy dzieci i młodzież w środowisku, o środowisku, przez środowisko, dla środowiska.

Dom Wczasów Dziecięcych w Jodłówce Tuchowskiej organizuje i prowadzi turnusy dydaktyczno–wypoczynkowe połączone z nauką szkolną tzw. „Zielone Szkoły” i „Białe szkoły” oraz zimowiskakolonie letnie. Turnusy tematyczne z naszej oferty możemy, w zależności od Państwa życzeń, łączyć lub modyfikować. Ponadto służymy pomocą w zorganizowaniu warsztatów, szkoleń, kursów itp.
Turnusy:
• tematyczne: taneczne, fotograficzne, artystyczne, trekkingowe,
• rekreacyjno-wypoczynkowe,
• integracyjne,
• profilaktyczno – wychowawcze dla dzieci i młodzieży zagrożonych patologią i z zaburzeniami zachowania,
• kolonie,
• zimowiska,
• maratony przed egzaminami szkolnymi, maturą,
• turnusy sportowe,
• oraz inne w zależności od potrzeb.
Szczegółowe oferty turnusów specjalistycznych uzgadniamy z zainteresowanymi.

Wolny termin 12 – 17 marca 2018 r.

Niespodziewanie pojawił się wolny termin na zorganizowanie "Zielonej Szkoły" w Domu Wczasów Dziecięcych w Jodłówce Tuchowskiej od 12 - 17 marca 2018 r. ZAPRASZAMY!

Warsztaty muzyczne

Wszystko zagrało ze Strażacką Orkiestra Dętą z Filipowic

Sezon zimowy 2018

Zabawa, nauka i odpoczynek w jednym?
Tak, to możliwe!

Turnusów rocznie

%

Zadowolonych uczniów

Miejsc noclegowych

%

Zadowolonych rodziców

Oferujemy Naukę i Wypoczynek

MLUKS Tarnów

Dziękujemy, za wspólnie spędzony czas w Domu Wczasów Dziecięcych w Jodłówce Tuchowskiej!

To był wspaniały czas…

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy skorzystali z oferty Domu Wczasów Dziecięcych w Jodłówce Tuchowskiej.

Dom Wczasów Dziecięcych, zgodnie z art.2 pkt 7. Ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2015r. poz. 2156 z p.zm.), jest placówką zapewniającą opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania czyli placówką przeznaczoną do okresowego pobytu dzieci i młodzieży w celu wspierania ich fizycznego i psychicznego rozwoju oraz wzmocnienia ogólnej kondycji psychofizycznej i kształtowania zachowań prozdrowotnych, z wykorzystaniem lokalnych warunków klimatycznych. Dom wczasów prowadzi działalność dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych

Zapraszamy do Jodłówki Tuchowskiej