Cena za osobodzień
(opłata za jeden dzień pobytu w jednostce)

Rodzaj usługiWychowankowieNauczycieleWychowawcyInne osoby
(np. kierowca, rodzic)
Turnusy śródroczne
niesubwencjonowane
100,00 zł22,00 zł70,00 zł
Turnusy rekreacyjno-wypoczynkowe
(wakacje, ferie zimowe)
100,00 zł22,00 zł70,00 zł
Noclegi40,00 zł
Wyżywienie całodzienne30,00 zł