Zobacz harmonogram, zarezerwuj pobyt

Harmonogram, rezerwacja

Harmonogram

Przyjmujemy:

  • grupy zorganizowane na turnusy w trakcie trwania roku szkolnego (uczniów z każdego etapu edukacyjnego),
  • uczestników indywidualnych (wakacje, ferie zimowe – klasy I – VIII).

Harmonogram turnusów – rok szkolny 2023/2024

Nr turnusuCzas trwaniaRezerwującyLiczba
wolnych
miejsc
4-8.09.2023100
T-1/23/2411-13.09.2023
11-15.09.2023
Rezerwacja /20/80
100
T-2/23/2418-22.09.2023Rezerwacja /75/25
T-3/23/2425-29.09.2023Rezerwacja /50/75
T-4/23/242-6.10.202375
T-5/23/249-13.10.202380
T-6/23/2416-20.10.2023
19-20.10.2023
80
T-7/23/2423-27.10.2023100
30-31.11.2023100
6-10.11.2023100
13-17.11.2023100
20-24.11.2023100
27.11-01.12.2023100
4-8.12.2023100
11-15.12.2023100
18-22.12.2023100
27-29.12.2023100
2-5.01.2024100
8-12.01.2024100
15-19.01.2024100
22-26.01.2024100
29.01-2.02.2024100
5-9.02.2024100
12-18.02.2024FERIE ZIMOWE – MAŁOPOLSKA
/zapisy dla uczestników indywidualnych
od 1.12.2023/
100
19-25.02.2024FERIE ZIMOWE – MAŁOPOLSKA100
26.02-01.03.2024100
4-8.03.2024100
11-15.03.2024100
18-22.03.2024100
25-29.03.2024100
2-5.04.2024
3-5.04.2024

Rezerwacja /20/
80
8-12.04.2024Rezerwacja /100/brak
15-19.04.2024Rezerwacja /80/20
22-26.04.2024Rezerwacja /80/20
29.04-02.05.2024100
6-10.05.2024Rezerwacja /100/brak
13-17.05.2024Rezerwacja /100/brak
20-24.05.2024Rezerwacja /100/brak
27-31.05.2024Rezerwacja /100/brak
3-7.06.2024Rezerwacja /100/brak
10-14.06.2024Rezerwacja /100/brak
17-20.06.2024100
WAKACJE 2024 /zapisy uczestników indywidualnych
od 1.03.2024/
22-29.06.2024100
1-12.07.2024 Rezerwacja /40/60
15-21.07.2024Rezerwacja /100/brak
22-31.07.2024Rezerwacja /100/brak
2-9.08.2024100
12-16.08.2024100
19-24.08.2024100
26-30.08.2024100

Rezerwacja

Rezerwacji można dokonać mailem, pocztą tradycyjną lub telefonicznie (ale w tym przypadku w ciągu tygodnia należy przesłać rezerwację pisemną, nieprzesłanie jej powoduje wykreślenie z rezerwacji).

Odpłatność wnoszą rodzice uczniów, szkoła lub inny organizator najpóźniej w pierwszym dniu przyjazdu w kasie placówki. Dla szkół oraz grup zorganizowanych istnieje możliwość płatności terminowej na konto bankowe (po wcześniejszym uzgodnieniu z organizatorem i podpisaniem umowy).

Dom Wczasów Dziecięcych w Jodłówce Tuchowskiej może przyjąć do 115 wychowanków w trakcie jednego turnusu. Organem prowadzącym DWD jest Starostwo Powiatowe w Tarnowie, a organem nadzorującym Kuratorium Oświaty w Krakowie – Delegatura w Tarnowie.

Aktami regulującymi działalność domu wczasów dziecięcych są:
1) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 marca 2005r. w sprawie ramowych statutów placówek publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 52, poz. 466);
2) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015r. w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach ( Dz. U. z 2015 r. poz. 1872, z 2017 r. poz. 1628, z 2021 r. poz. 938,1596,
z 2022 r. poz. 1757).

Rezerwacja, organizacja i przebieg turnusu śródrocznego:

Rezerwacji dokonać należy najlepiej pisemnie: mailem (turnusy@dwdjt.pl), listem lub z zakładki ”Rezerwacja”. Ilość wolnych miejsc można znaleźć w zakładce ”Harmonogram”. Tam również wpisujemy wszystkich rezerwujących.

Organizacja turnusu odbywa się na podstawie przesłanego skierowania z macierzystej szkoły ucznia, o którym mowa w zakładce Rezerwacja. Po wniesieniu rezerwacji pisemnej rezerwujący otrzymuje droga mailową wszystkie niezbędne informacje i wymagane dokumenty . Dokumenty te są wysyłane drogą e-mail na adres osoby rezerwującej.

Po przyjeździe do placówki dzieci i młodzież dzielimy na grupy. Zajęcia odbywają się w grupach wychowawczych. Zajęcia lekcyjne natomiast odbywają się w zespołach klasowych. Zazwyczaj przyjeżdżające klasy są zarazem grupami, ale dzielimy też czasem na chłopców i dziewczynki. Wychowankowie przebywający w domu wczasów dziecięcych spełniają obowiązek szkolny lub obowiązek nauki przez kontynuowanie nauki zgodnie ze skierowaniem z macierzystej szkoły.

Z dniem 1 stycznia 2022 r. weszły w życie nowe przepisy zmieniające funkcjonowanie domów wczasów dziecięcych. Z naszej placówki będą nadal mogły korzystać grupy ze szkół i placówek z terenu całego kraju. Wyjazd ze szkoły na podstawie karty wycieczki powoduje jednak, że uczniowie nie będą mogli być już zakwalifikowani jako wychowankowie DWD – stąd też płacą pełną odpłatność i placówka DWD nie pobiera na tych uczniów subwencji oświatowej. Nadal sprawujemy opiekę nad uczestnikami turnusu, organizujemy dla Państwa zajęcia z naszych programów edukacyjnych. Zmienia się jednak ilość wychowawców na dyżurze i godziny ich pracy. Będziemy potrzebować większego wsparcia od nauczycieli przyjeżdżających z grupą.

Trochę faktów o naszej placówce

Doświadczenie w liczbach

205
grup w roku
3600
uczestników rocznie
99 %
pozytywnych opinii
5
wychowawców
Poznaj personel

Nasza kadra

Iwona Główczyk

dyrektor, wychowawca, oligofrenopedagog, nauczyciel przyrody, geografii, wychowania fizycznego

Karolina Mikos

wychowawca, nauczyciel nauczania wczesnoszkolnego, prowadzenie zajęć z pedagogiki i cyrku