Zobacz harmonogram, zarezerwuj pobyt

Harmonogram, rezerwacja

Harmonogram

Przyjmujemy:

  • grupy zorganizowane na turnusy w trakcie trwania roku szkolnego (uczniów z każdego etapu edukacyjnego),
  • uczestników indywidualnych (wakacje, ferie zimowe – klasy I – VIII).

Harmonogram turnusów – rok szkolny 2023/2024

Nr turnusuCzas trwaniaRezerwującyLiczba
wolnych
miejsc
WAKACJE 2024
22-28.06.2024Rezerwacja /75/2 wolne miejsca dla chłopca i dziewczynki
1-5.07.2024 Rezerwacja /75/brak
6-12.07.2024Rezerwacja /95/
brak
15-24.07.2024Rezerwacja /100/brak
25-30.07/2024Rezerwacja /100/brak
1-6.08.2024REZERWACJA /100/brak
7-11.08.2024WOLNE MIEJSCAbrak
13-22.08.2024Rezerwacja /100/brak
24-30.08.2024Rezerwacja /100/brak
2024/2025HARMONOGRAMNOWY ROK SZKOLNY2024/2025
2-6.09.2024Wolne miejsca100
9-13.09.2024
12-13.09.2024
Rezerwacja /65/100
35
16-20.09.2024Rezerwacja /50/50
23-27.09.2024Rezerwacja /50/50
30.09-4.10.2024Rezerwacja /50/50
7-11.10.2024Rezerwacja /20/80
14-18.10.2024Wolne miejsca50
21-25.10.2024Wolne miejsca50
28-31.10.2024Wolne miejsca100

Rezerwacja

Rezerwacji można dokonać mailem, pocztą tradycyjną lub telefonicznie (ale w tym przypadku w ciągu tygodnia należy przesłać rezerwację pisemną, nieprzesłanie jej powoduje wykreślenie z rezerwacji).

Odpłatność wnoszą rodzice uczniów, szkoła lub inny organizator najpóźniej w pierwszym dniu przyjazdu w kasie placówki. Dla szkół oraz grup zorganizowanych istnieje możliwość płatności terminowej na konto bankowe (po wcześniejszym uzgodnieniu z organizatorem i podpisaniem umowy).

Dom Wczasów Dziecięcych w Jodłówce Tuchowskiej może przyjąć do 115 wychowanków w trakcie jednego turnusu. Organem prowadzącym DWD jest Starostwo Powiatowe w Tarnowie, a organem nadzorującym Kuratorium Oświaty w Krakowie – Delegatura w Tarnowie.

Aktami regulującymi działalność domu wczasów dziecięcych są:
1) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 marca 2005r. w sprawie ramowych statutów placówek publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 52, poz. 466);
2) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015r. w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach ( Dz. U. z 2015 r. poz. 1872, z 2017 r. poz. 1628, z 2021 r. poz. 938,1596,
z 2022 r. poz. 1757).

Rezerwacja, organizacja i przebieg turnusu śródrocznego:

Rezerwacji dokonać należy najlepiej pisemnie: mailem (turnusy@dwdjt.pl), listem lub z zakładki ”Rezerwacja”. Ilość wolnych miejsc można znaleźć w zakładce ”Harmonogram”. Tam również wpisujemy wszystkich rezerwujących.

Organizacja turnusu odbywa się na podstawie przesłanego skierowania z macierzystej szkoły ucznia, o którym mowa w zakładce Rezerwacja. Po wniesieniu rezerwacji pisemnej rezerwujący otrzymuje droga mailową wszystkie niezbędne informacje i wymagane dokumenty . Dokumenty te są wysyłane drogą e-mail na adres osoby rezerwującej.

Po przyjeździe do placówki dzieci i młodzież dzielimy na grupy. Zajęcia odbywają się w grupach wychowawczych. Zajęcia lekcyjne natomiast odbywają się w zespołach klasowych. Zazwyczaj przyjeżdżające klasy są zarazem grupami, ale dzielimy też czasem na chłopców i dziewczynki. Wychowankowie przebywający w domu wczasów dziecięcych spełniają obowiązek szkolny lub obowiązek nauki przez kontynuowanie nauki zgodnie ze skierowaniem z macierzystej szkoły.

Z dniem 1 stycznia 2022 r. weszły w życie nowe przepisy zmieniające funkcjonowanie domów wczasów dziecięcych. Z naszej placówki będą nadal mogły korzystać grupy ze szkół i placówek z terenu całego kraju. Wyjazd ze szkoły na podstawie karty wycieczki powoduje jednak, że uczniowie nie będą mogli być już zakwalifikowani jako wychowankowie DWD – stąd też płacą pełną odpłatność i placówka DWD nie pobiera na tych uczniów subwencji oświatowej. Nadal sprawujemy opiekę nad uczestnikami turnusu, organizujemy dla Państwa zajęcia z naszych programów edukacyjnych. Zmienia się jednak ilość wychowawców na dyżurze i godziny ich pracy. Będziemy potrzebować większego wsparcia od nauczycieli przyjeżdżających z grupą.

INFORMACJA NT. UDOSTĘPNIANIA BOISK WIELOFUNKCYJNYCH

Uprzejmie informujemy, że w sprawie udostępniania boisk wielofunkcyjnych należy kontaktować się z Panią Katarzyną Osiką – Dyrektorem Szkoły Podstawowej w Jodłówce Tuchowskiej. Strona internetowa: http://www.zsjodlowka.pl/

Trochę faktów o naszej placówce

Doświadczenie w liczbach

205
grup w roku
3600
uczestników rocznie
99 %
pozytywnych opinii
5
wychowawców
Poznaj personel

Nasza kadra

Iwona Główczyk

dyrektor, wychowawca, oligofrenopedagog, nauczyciel przyrody, geografii, wychowania fizycznego

Karolina Mikos

wychowawca, nauczyciel nauczania wczesnoszkolnego, prowadzenie zajęć z pedagogiki i cyrku