Kadra

Poznaj pracowników naszej placówki

Nauczyciele i wychowawcy:

Iwona Główczyk
dyrektor,
wychowawca, oligofrenopedagog, nauczyciel przyrody, geografii, wychowania fizycznego oraz religii

Marcin Kras
wychowawca, nauczyciel matematyki i informatyki

Barbara Buczek
wicedyrektor, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, przyrody

Tomasz Dudek
wychowawca, nauczyciel edukacji regionalnej i krajoznawczej, artystycznej, geografii oraz historii

Sylwia Kazek
wychowawca, nauczyciel historii, animator tańca

Aleksandra Knych
wychowawca, nauczyciel języka angielskiego, techniki, posiada kwalifikacje w zakresie diagnozy i terapii pedagogicznej

Wacław Krupa
wychowawca, nauczyciel wychowania fizycznego, instruktor: pływania, piłki ręcznej i tenisa stołowego, ratownik WOPR, ratownik kwalifikowanej pierwszej pomocy, posiada kwalifikacje w zakresie diagnozy i terapii pedagogicznej

Małgorzata Tokarczyk
wychowawca, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej z językiem angielskim, przyrody, j. polskiego, muzyki i plastyki, socjoterapii, doradztwa zawodowego i przedsiębiorczości

Aneta Poręba
wychowawca, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, muzyki, plastyki

Barbara Szymańska
wychowawca, nauczyciel przyrody, muzyki, plastyki posiada kwalifikacje w zakresie diagnozy i terapii pedagogicznej

Bogusława Zyguła
psycholog, wychowawca, oligofrenopedagog, szkolny doradca zawodowy

Pracownicy administracji:

Magdalena Grzebień
Główny księgowy

Elżbieta Świędrych
Samodzielny referent

Marta Czudecka
Referent do spraw księgowych

Zapraszamy do Jodłówki Tuchowskiej