Kontakt

Dom Wczasów Dziecięcych
33-173 Jodłówka Tuchowska 275b

Dyrekcja:
14 652 68 24 wewn. 102

Sekretariat:
14 652 68 24 

telefon do dzieci
(w godz.: 7.30-9.00, 13.00-14.30):
503 865 285

e-maile:
turnusy@dwdjt.pl
sekretariat@dwdjt.pl

Inspektor Ochrony Danych:
14 652 68 24 wewn. 106
ido@dwdjt.pl

e-puap: /dwdjt/skrytka
lub /dwdjt/SkrytkaESP

NIP: 8731381475
REGON: 850048365

Dom Wczasów Dziecięcych

w Jodłówce Tuchowskiej